Välkommen till CA Fasad & Puts

Putsfasad

En putsad fasad kommer att ge ditt hus ett stilrent och enkelt utseende och passar bra om man inte vill ha ett hus med massa krusiduller och små detaljer. Puts kan användas på tegelhus och på trähus för att ge fasaden ett annat utseende än vad husets byggmaterial gör. Bygger man ett nytt hus så kan man välja att ha en putsad fasad men puts är också en bra väg att gå om man vill renovera sitt gamla tegel eller trähus och ge det ett ansiktslyft. Läs mer

Tegelfasad

En tegelfasad är ett mycket hållbart alternativt när det kommer till val av olika husfasader, den är i princip underhållsfri och så länge den inte råkar ut för sprickor så håller den i upp till 30 år. En tegelfasad kan även välja att putsa om man vill, men då blir den inte under-hållsfri och har inte lika bra livslängd – i alla fall inte putsen utan på fasaden. Läs mer

Träpanel

En husfasad av träpanel har sina fördelar, det är exempelvis enklare att byta ut vissa enskilda delar som blir gamla eller av annan orsak behöver bytas än vad det är med andra sorteras fasader, det är också enkelt att göra nya öppningar för fönster eller ventilationshål. Bestämmer du dig för att ha ett hus med träpanel så finns det dock en hel del saker du behöver tänka igenom för att du ska bli nöjd med resultatet. Läs mer