Tilläggsisolering

Många väljer att tilläggsisolera sina hus i syfte att minska energiförbrukningen och få en varmare bostad. Tilläggsisolering är vanligast på äldre byggnader och kan göras på både väggar och vind. Trots att metoden är ett ekonomiskt alternativ, samtidigt som det är skonsamt för miljön, finns det flera faktorer man bör ha i åtanke när det är dags att tilläggsisolera för att på så sätt undvika eventuella skador på huset.

Tips för dig som har planer på att tilläggsisolera

Det är vanligtvis mer fördelaktigt att tilläggsisolera ytterväggen, då den både blir varmare och mindre fuktig än innerväggen. Nackdelen med att tilläggsisolera en invändig vägg är att det kan ha en negativ inverkan på miljön i bostaden. En invändig isolering ökar dessutom risken att ytterväggen får problem med fukt eftersom originalväggen blir både kallare och fuktigare. Det är därför viktigt att placera ett vattentätt skikt innan man börjar tilläggsisolera insidan. På så sätt kan fuktskador förhindras.

Ha även ventilationen i åtanke när du ska tilläggsisolera ditt hus. Mycket tätning stänger visserligen ute kylan, men även luftintaget kan påverkas av det. Då blir luften i bostaden instängd, vilket kan leda till hälsorisker i form av exempelvis mögel. Därför är det viktigt att luft ständigt både kan komma in i och lämna byggnaden.

Fördelar med tilläggsisolering

För det första innebär en skickligt gjord tilläggsisolering en minskad energikostnad, vilket är något många strävar efter då priset på energi fortsätter att stiga. För det andra är det ett miljövänligare alternativ eftersom det bland annat innebär att koldioxidutsläppen minskar. Slutligen får du ett varmt och behagligt tempererat hus, som du kan njuta av med gott samvete. Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med tilläggsisolering om det görs på rätt sätt. Känner du dig osäker på hur du ska gå tillväga är det därför bättre att anlita någon som gör jobbet åt dig. På så sätt behöver du varken äventyra din hälsa, kvaliteten på din bostad eller storleken på din plånbok.