Putsfasad

En putsad fasad kommer att ge ditt hus ett stilrent och enkelt utseende och passar bra om man inte vill ha ett hus med massa krusiduller och små detaljer. Puts kan användas på tegelhus och på trähus för att ge fasaden ett annat utseende än vad husets byggmaterial gör. Bygger man ett nytt hus så kan man välja att ha en putsad fasad men puts är också en bra väg att gå om man vill renovera sitt gamla tegel eller trähus och ge det ett ansiktslyft.

Putsfasad

Puts på tegelhus

Har du ett tegelhus som ska renovera och vill få ett annat utseende på kan det vara ett bra alternativ att putsa sin fasad, men förutom det estetiska så finns det praktiska skäl att putsa sitt gamla tegelhus. Tegel och fogningen kan nämligen få sprickor i sig av exempelvis frostbildning och i dessa sprickor kan det bildas fukt som inte har någonstans att ta vägen som då leder till mögel. På tegel lägger man puts som är diffusionsöppen, vilket betyder att fukt kan komma ut men släpps inte in och då skyddas dessa sprickor som fuktskador.

Puts på trähus

Har man ett trähus som man vill ge ett enklare och stilrenare utseende så är en putsfasad en mycket bra väg att gå, det kommer ge känslan av ett helt nytt hus. När man putsar ett trähus så kan man även passa på att tilläggsisolera huset samtidigt om man vill för att få ett hus som är varmt och energieffektivt.

Renovera en redan putsad fasad

Om ditt hus redan har en putsad fasad men som behöver renoveras så går det oftast bra att låta den gamla putsen vara kvar, så länge den inte har för stora skador, och helt enkelt lägga på mer puts. Har den gamla putsen dock alldeles för stora skador så kan den behöva rivas för att resultatet ska bli snyggt och hållbart. Behöver du bara fräscha upp fasaden genom målning så får du råd om målning av putsfasad hos Kungsgatan 69. Precis som med allt hantverk så är grundarbetet mycket viktigt för slutresultatet.