Moduler

Moduler är en hyfsat nyetablerad typ av hus vilka kan användas som bostäder eller för andra ändamål. Det som skiljer dessa från traditionella hus är sättet de byggs på. Modulhus byggs nämligen på så sätt att man tillverkar de olika husdelarna i en fabrik, och sedan transporterar man dessa till en plats där delarna sedan sätts ihop till ett hus. De är alltså hus som är betydligt simplare än vad traditionella hus är och även betydligt enklare samt snabbare att tillverka. Det enda dessa kräver är en husgrund eller annan liknande yta där de kan placeras, och sedan är det bara för hantverkarna att med hjälp av lyftkranar sätta delarna på plats och skruva ihop dem. De kan på vissa sätt liknas vid ett Lego-hus eller liknande när det gäller sätten de sätts ihop på, med skillnaden att det här inte handlar om miniatyrstorlekar utan riktiga hus.

Vad är då fördelen med dessa hus? Dels det vi just nämnt, alltså att de är enklare och snabbade att bygga upp än vad vanliga hus är. Det är även lättare och bekvämare för byggarna att tillverka denna typ av hus, detta eftersom det kan göras inne i en fabrik med skydd från köld och regn samt andra svåra väderförhållanden. Dessutom är de generellt sätt billigare än vanliga hus, och kan på så vis ge folk en bra bostandard till ett billigt pris. De är även betydligt enklare att flytta till en ny plats om detta av någon anledning skulle krävas.

Här i Sverige finns det en mängd olika företag som erbjuder moduler till de som är intresserade. Dessa hus har dock varit föremål för debatt av olika anledningar, och innan man väljer att skaffa ett är det därför viktigt att man själv skaffar sig en uppfattning om dem. Dels har det hävdats att de som förespråkar modulhus överdriver deras billiga priser.