Träpanel

TräfasadEn husfasad av träpanel har sina fördelar, det är exempelvis enklare att byta ut vissa enskilda delar som blir gamla eller av annan orsak behöver bytas än vad det är med andra sorteras fasader, det är också enkelt att göra nya öppningar för fönster eller ventilationshål. Bestämmer du dig för att ha ett hus med träpanel så finns det dock en hel del saker du behöver tänka igenom för att du ska bli nöjd med resultatet.

Hur ska din träpanel se ut

Du behöver bestämma dig hur du vill att din fasad ska se ut, att välja träpanel till sin husfasad är ett flexibelt val och det innebär att det blir många beslut att ta. Du behöver också tänka på om du klarar av att göra allt jobb själv eller om du behöver anlita ett byggföretag på din lokala ort. Vill du ha stående eller liggande träpanel? Väljer du stående panel så finns det även där flera olika sorter som du kan välja mellan, den vanligaste sortens stående panel kallas för lockpanel, den är enkelt att montera och utseendet är flexibelt eftersom kan variera bredden på både panelbrädorna och lockbrädorna. Men det finns även andra typer av stående panel som exempelvis lockläktspanel.

Liggande panel är relativt enkelt att montera på ett regelverk som är vertikalt och det är också enkelt att byta ut och reparera partier som blir skadade, vilket så klart är en fördel. Tidigare ansåg man att liggande panel hade sämre hållbarhet än stående för att det inte stod emot fukt lika bra, men nu vet man att det handlar mer om ett gott utförande av fuktskyddet än om vilket sorts panel.

När du sedan har valt vilken slags panel du vill ha så måste du välja träslag, bredd på panelbrädorna och slutligen vilken färg du vill måla din panel när den är uppsatt på huset. Det vanligaste träslaget till panel i Sverige är gran, gran tar nämligen upp vatten väldigt långsamt och ger därför en fasad som håller länge.